WYKŁADOWCY

Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantuje wyselekcjonowana kadra składająca się z wykładowców akademickich oraz osób zajmujących się na co dzień praktycznymi aspektami zawartych w programie zagadnień, m.in. specjalistów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ks. prof. dr hab. S. Dziekoński

prof. KUL dr hab. P. Fajgielski

Ks. prof. dr hab. Z. Janczewski

prof. UKSW dr hab. I. Lipowicz

Ks. prof. dr hab. P. Mazurkiewicz

Ks. prof. dr hab. A. Mezglewski

Ks. dr hab. M. Różański

Ks. prof. dr hab. P. Ryguła

prof. UKSW dr hab. G. Szpor

mgr M. Badowski

dr Z. Cieślik

dr K. Czaplicki

mgr P. Drobek

dr M. Ganczar

dr A. Gryszczyńska

M. Korga

M. Krasińska

dr R. Mędrzycki

dr M. Poniatowski

dr W. Schäffer

dr S. Sikorski  

mgr M. Szmigiero

dr K. Świtała

dr M. Wilbrandt-Gotowicz

dr K. Wojsyk

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018
Informacja o ciasteczkach